Zarząd Wieltonu po zmianach

Przewodniczący Rady Nadzorczej Wielton SA w związku ze zmianami w Zarządzie Spółki wydał ostatnio oświadczenie, w którym informuje, że w związku z rezygnacją p. Pawła Gońdy z funkcji wiceprezesa zarządu Wielton Rada powołała na stanowisko Członka Zarządu p. Tomasza Śniatałę.