Województwo małopolskie rozdzieliło prawie 200 mln z RPO

Zarząd województwa małopolskiego rozdysponował ponad 197 mln zł na dofinansowanie projektów w ramach małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.