W Polsce bezrobocie jest niższe niż w Unii Europejskiej

Bezrobocie w lutym 2009 roku, według metodologii Eurostatu, wyniosło w Polsce 9,0 proc. wobec 8,9 proc. w styczniu – podał Eurostat. Stopa bezrobocia w strefie euro w lutym 2010 r., po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 10,0 proc., wobec 9,9 proc. w styczniu.