Śląskie. Stratega rozwoju metropolii do 2025 r.

Strategię Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia” przyjął zrzeszający 14 śląskich i zagłębiowskich miast Górnośląski Związek Metropolitalny. Dokument ma stać się podstawą rozwoju aglomeracji katowickiej do 2025 r.