Przedstawiciele polskich i amerykańskich firm dyskutowali o perspektywach złóż gazu łupkowego

W Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie spotkali się 30 marca managerowie największych światowych koncernów naftowych z naukowcami i przedstawicielami administracji państwowej. Spotkanie Polish Shale Gas Day miało charakter roboczy. Oprócz kwestii czysto technicznych poruszano zagadnienia wyboru strategii poszukiwawczych na najbliższe lata. Dyskutowano na temat barier, które mogą utrudniać prace poszukiwawcze. Firmy naftowe przedstawiły swoje oczekiwania wobec administracji publicznej.