Potrzeby sieci elektroenergetycznych sięgają co najmniej 21 mld zł

Łączne niezbędne nakłady inwestycyjne na rozbudowę i modernizację krajowych sieci elektroenergetycznych do 2030 roku powinny wynieść około 21 mld zł, z tego budowa nowych linii i stacji 400 kV to około 11 mld zł, a modernizacja i rozbudowa pozostałych sieci to około 10 mld złotych – powiedział prof. Zygmunt Maciejewski ze Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, podczas konferencji „Finansowanie inwestycji energetycznych”.