Pomyłek przy wdrażaniu ERP można uniknąć

Wdrożenie systemu ERP może być dla firmy korzystną inwestycją przyczyniającą się do wzrostu efektywności działania przedsiębiorstwa i do podniesienia jego konkurencyjności na rynku. Bardzo często jednak proces wdrażania systemu nie spełnia oczekiwań przedsiębiorców.