OLPP wprowadził na rynek w 2009 roku 2,5 mln m sześc. biopaliw

Według danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego w roku 2009 z baz OLPP wyjechało ponad 2,5 mln m3 olejów napędowych i benzyn z zawartością biokomponentów na poziomie 4,8 proc., których dozowanie miało miejsce na terenie obiektów OLPP. Łącznie do czystych paliw dodano w terminalach OLPP ponad 120.000 m3 biokomponentów, z czego zdecydowaną większość stanowiły RME (estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego).