Ministerstwo Skarbu sprzedało akcje Agencji Rynku Energii

31 marca 2010 r. Minister Skarbu Państwa podpisał umowę zbycia pakietu 1390 należących do Skarbu Państwa akcji spółki Agencja Rynku Energii, stanowiących 10,10 proc. jej kapitału zakładowego.