Komisja Europejska przyjęła priorytety strategiczne na ten rok

Komisja opracowała listę 34 priorytetów strategicznych, które zostaną wdrożone do końca tego roku. Uzgodniła również 280 planowanych wniosków na rok 2010 i kolejne lata.