KE wyznaczyło termin zamknięcia konsultacji ws. dyrektywy o usługach

Usunięciu nieuzasadnionych lub nieproporcjonalnych przeszkód natury prawnej lub administracyjnej, utrudniających otwieranie działalności gospodarczej lub transgraniczne świadczenie usług w Unii Europejskiej, służy nowa dyrektywa „usługowa”.