Eurostat: stopa bezrobocia w lutym w Polsce 9,0 proc.

Bezrobocie w lutym 2009 roku, według metodologii Eurostatu, wyniosło w Polsce 9,0 proc. wobec 8,9 proc. w styczniu – podał Eurostat.