Dłuższa lista trefnych przewoźników lotniczych

Komisja Europejska opublikowała 31 marca w Dzienniku Urzędowym UE rozporządzenie nr 273/2010, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 z wykazem przewoźników lotniczych, którzy mają zakaz wykonywania przewozów do któregoś z krajów Wspólnoty.