Deficyt w obrotach bieżących w IV kw 2009 wyniósł 2.728 mln euro

Deficyt w obrotach bieżących w IV kwartale 2009 r. wyniósł 2.728 mln euro vs deficytu 1.159 mln euro w III kwartale – podał NBP.
„Złożyły się na nie: dodatnie salda usług (1.050 mln euro) i transferów bieżących (338 mln euro) oraz ujemne salda dochodów (3.002 mln euro) i obrotów towarowych (1.114 mln euro)” – napisał NBP.