42 proc. Polaków negatywnie nt. wejścia do strefy euro

42 proc. Polaków negatywnie postrzega wejście Polski do strefy euro – wynika z sondażu TNS OBOP. W opinii 23 proc. badanych przyjęcie wspólnej waluty europejskiej byłoby czymś dobrym.